CAD pattern drawing with Adobe Illustrator

DS 599 PX - CAD training Eventbrite afbeelding.jpg

nederland.png

Book now for the next classroom training!

Booking-form-button.png

April 6 and 13, 2018

There are many software applications in the market to draw CAD patterns.

 • They are not compattible with each other.
 • Most of them are very expensive.
 • There is no market standard voor CAD drawing software.
 • Most designers work with Adobe Illustrator already to draw style drawings and artworks.

Most designers do not realise that it is no problem to draw CAD patterns with Adobe Illustrator.

 • Draw on the millimeter accurate.
 • Draw actual size.
 • Print / plot actual size on any kind of plotter.
 • Save as PDF to print at the copyshop.
 • Work with Windows and Apple.

We guarantee that using Adobe Illustrator to draw CAD patterns works just as easy and fast as working with other CAD drawing applications.

Designersupport created special lessons to learn to draw CAD patterns with Adobe Illustrator.

Are you an individual designer? Or looking for work? Or you have a small pattern serivice company? In that case, you can book a two day classroom training or one to one training and get:

 • 12 month access to all designersupport online tutorials
 • Pre-defined line settings (Graphic styles) to style lines in one click
 • Symbols (you need to add CAD icons to the drawing)

The lesson program will have the following subjects:

 • Basic Illustrator skills to be able to draw CAD patterns.
 • Pattern drafts
 • Manipulate patterns
 • Fabric calculation
 • Grading

You do need to have basic experience in pattern drawing by hand. No need to have any Adobe Illustrator experience.

Individual participants get a FREE 12 month membership on designersupport.nl (With individuals we mean designers who are self employed, looking for a job or looking for a new employer).

 • over 170 online (video) tutorials with exercise documents.
 • Online ticket support.
 • Free stitching libraries (unlimited license).
 • Free Illustrator add-ons to work MUCH faster (unlimited license).
 • Free Illustrator drawings and garment details (unlimited license).
 • Full access to plaiddesigner.com to save, recycle and share your designed plaids and stripes.

TRY OUR FREE CAD TUTORIALS HERE

______________________________________________________________________

DS 599 PX - CAD training Eventbrite afbeelding.jpg

Boek nu voor de komende classroom training!

Booking-form-button-NEDERLANDS.png

6 en 13 April 2018

Voor het tekenen van patronen bestaan vele digitale software paketten.

 • Allen werken slecht tot niet met elkaar samen.
 • De meesten zijn onbetaalbaar.
 • Er is geen marktstandaard in CAD patroontekenen.
 • Voorts moeten bijna alle designers dagelijks styles,  artworks en dessins tekenen met Adobe Illustrator.

Wat velen niet weten is dat CAD patroontekenen uitstekend mogelijk is met Adobe Illustrator.

 • Teken op de milimeter nauwkeurig.
 • Teken op ware grootte.
 • Print / plot op ware grootte.
 • Bewaar als PDF om mee te nemen naar copyshop.
 • Werk op Windows of Apple.

Wij garanderen u dat het CAD patroontekenen met Adobe Illustrator nét zo snel, zo niet sneller kan dan met andere CAD programma's.

Designersupport heeft speciaal lesmateriaal CAD patroontekenen met Adobe Illustrator ontwikkeld. Bent u een individuele designer? Of een werkzoekende ontwerper? Of heeft u een kleine patronen service? In dat geval kan u bij ons een twee daagse classroom of one to one cursus boeken en krijgt u daarbij: 

 • 12 maanden toegang tot alle designersupport tutorials.
 • Lijninstellingen (afbeeldingstijlen) om lijnen met een druk op de knop het juiste uiterlijk te geven
 • Symbolen (benodigde CAD icoontjes voor op de tekeningen).

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Basis Illustrator vaardigheden die nodig zijn voor CAD patroontekenen.
 • Patroonopstelling maken
 • Patroon manipulatie en modellering
 • Stofoplegging
 • Graderen

Het spreekt voor zich dat u zelf al beschikt over de algemene kennis van het patroontekenen. Ervaring met Adobe Illustrator niet nodig.

Individuele deelnemers ontvangen 12 maanden GRATIS lidmaatschap op designersupport.nl
(met individuele deelnemers bedoelen wij freelancers, ontwerpers op zoek naar een baan of op zoek naar een nieuwe baan).

 • 170 online (video) oefeningen ondersteund met oefendocumenten.
 • Online ticket support.
 • Gratis stikselbibliotheken (ongelimiteerde licentie).
 • Gratis toevoegingen voor Illustrator om VEEL sneller te werken (ongelimiteerde licentie).
 • Download illustrator tekeningen en kleding details (ongelimiteerde licentie).
 • Gratis toegang tot plaiddesigner.com om jouw ontwerpen van ruiten en strepen te kunnen bewaren, recyclen en te delen met anderen.

PROBEER ONZE GRATIS CAD OEFENINGEN HIER